Ynglŷn â Cerdded Heb y Car

Croeso i wefan Cerdded Heb y Car

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan grŵp o gerddwyr brwd sydd wrth eu boddau yn yr awyr agored ac sy’n bryderus ynghylch effeithiau amgylcheddol ceir.

Mae ein gwefan yn cynnig taflenni canllaw hawdd i’w defnyddio, rhad ac am ddim ar gyfer cannoedd o deithiau cerdded, yn disgrifio’r teithiau cerdded gorau yn y DU sy’n gyraeddadwy ar fws, trên a fferi. Mae ein llwybrau ni’n wahanol i’r rhai ar wefannau eraill: dydyn ni ddim yn manylu ar bob carreg a phostyn ar eich taith. Credwn mai’r ffordd orau i archwilio’r awyr agored yw gyda map, cwmpawd ac un o’n taflenni fel canllaw. A fflapjac.

Yn anffodus, nid yw’r adnoddau gennym i gynnal cynnwys y wefan hon na’r canllawiau teithiau cerdded yn y Gymraeg. Llafur cariad yw’r wefan hon, ac yn anffodus does gennym mo’r cyllid i dalu am y cyfieithu a fyddai ei angen. Ymddiheurwn am hyn.

Diolch i Cyfieithu Amnis am eu gwasanaeth cyfieithu.

About Car Free Walks

Welcome to the Car Free Walks website

This site is run by a group of keen walkers who love the outdoors and are concerned about the environmental impacts of cars. 

Our website provides hundreds of free, easy-to-use walking guides that describe the best UK walks reachable by bus and train, coach and ferry. Our routes differ from other websites: we don't go for the "pass-the-small-rock-on-your-l eft" level of detail. We think that the best way to explore the great outdoors is with a train or bus ticket, a map, a compass and one of our routes as a guide. And a flapjack.

Unfortunately we do not have the resources to be able to include content or walks in the Welsh language. Our website is a good old-fashioned 'labour of love' and sadly our budget is not enough to cover the translation costs that we would incur. Our apologies for this.

Many thanks to Amis Translation for their translation service.

Loading...